Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Rodzaj zniżki: 1) Posiadacz Karty Dużej Rodziny uprawniony jest do nabycia Karty Wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej. Uprawnienie, o których mowa w pkt 1 nie łączy się z innymi: przecenami, rabatami, promocjami i zniżkami Partnera. Szczególne uprawnienie jest dostępne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny we wszystkich kasach własnych i agencyjnych Partnera oraz […]

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Rodzaj zniżki: 2. Przejazdy osób wymienionych w pkt. 1 odbywają się na podstawie biletów jednorazowych lub odcinkowych miesięcznych imiennych wraz z ważną Kartą Dużej Rodziny lub Kartą Dużej Rodziny Elektroniczną, okazywaną łącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. (od 2021-05-10) 1. Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć na górę