Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Rodzaj zniżki: Bilet ulgowy – 3 zł, przysługuje każdemu posiadaczowi Karty Dużej Rodziny. (od 2020-11-23) Bilet rodzinny – 10 zł, przysługuje członkom jednej rodziny posiadającym Kartę Dużej Rodziny niezależnie od liczby osób (od 2020-11-23) Kategoria / zakres – Kultura/Kino, Muzeum Adres: ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik, wieś, woj. PODLASKIE Telefon: 85 657 71 00 Strona […]

Gmina Miasta Czarnków

Rodzaj zniżki: zniżka w opłacie za bilet do kina Światowid – cena, jak dla biletu zbiorowego (od 2019-06-01) bezpłatny wstęp do Muzeum . (od 2019-06-01) Kategoria / zakres – Kultura/Kino, Muzeum Adres: ul. Wroniecka 32, 64-700 Czarnków, miasto, woj. WIELKOPOLSKIE Telefon: Strona Partnera > www.mck.czarnkow.pl

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć na górę